M. Zadig´s i Malmö – ett företag i väldoft

Tisdag den 27 mars kl 18.30, lokal meddelas senare

 Sverker Zadig berättar om släkten Zadig som kom till Sverige 1863.

Direkt efter Sverker Zadigs föreläsningen äger Judiska släktforskningsföreningens i Sverige årsmöte 2018 rum.

Läs mer