Tenorsångaren Leonard Labatt och hans okända barn

Torsdag 31 mars kl 18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b

Carolyn Östberg berättar om sin släktforskning”Tenorsångaren Leonard Labatt och hans okända barn”. Direkt efter föreläsningen äger Judiska Släktforskningsföreningens i Sverige årsmöte rum.

För alla möten gäller:
Medlemmar i Judiska Släktforskningsföreningen gratis. Övriga 50 kronor/tillfälle. Anmälan till samtliga möten är obligatorisk (senast söndagen innan), sänds till gun.moll@judgen.se

Medlemsmöte på krigsarkivet

Onsdag 17 februari kl 17.30 (OBS! tiden) på Krigsarkivet, Banérgatan 64, Stockholm

Lars Hallberg med bistånd av Bertil Oppenheimer ochThomas Fürth visar vad man kan få reda på ur näringstillstånds-, flyktingoch medborgarskapsakter. Deltagarna får ta del av originalakter.

OBS! begränsat antal deltagare.

För alla möten gäller:
Medlemmar i Judiska Släktforskningsföreningen gratis. Övriga 50 kronor/tillfälle. Anmälan till samtliga möten är obligatorisk (senast söndagen innan), sänds till gun.moll@judgen.se