För den det finns ett förlovat land – en släkt i elva länder 1837 – 1960

Tisdag 30 Januari kl 18.30 Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b, Stockholm

Philippe Charas berättar om sin fars släkt från 1837 fram till 1960-talet. En berättelse baserad på 25 års samlande av brev, foton, intervjuer och dokument  från dödsbon och diverse arkiv om hur olika personer formats i skilda generationer i ett förlovat land till ett annat;  från Bessarabien, Rumänien, Tyskland Tjeckoslovakien till Sverige, USA och Eretz Jisroel.

 

Comments are closed.