Från Herman Friedländer till Judiska Hemmet – en hundraårig historia

Måndag 18 november 2019 kl 18.30, Bajit, Nya Hollandersalen, Nybrogatan 19, Stockholm

Johan Schück – ekonomijournalist, tidigare vid Dagens Nyheter, och en sentida ättling till Herman Friedländer – berättar om Herman Friedländer, som levde mellan 1842 och 1920. Friedländer härstammade från de tidiga judiska invandrarna till Sverige. Som 25-åring blev han ensam ägare till familjeföretaget H. Schücks Enka och som 30-åring var han en av grundarna till Bulten, ett stort industriföretag. Hans affärer gav upphov till en stor förmögenhet.

Friedländers stora intresse, vid sidan om företagandet, var konsten. Han var vän med Hugo Salmson, Carl Larsson, Anders Zorn och många andra målare som han stödde aktivt. Han blev dessutom en stor donator, både till Nationalmuseum och många sociala ändamål. Till hans donationer hör ett ålderdomshem som fanns till slutet av andra världskriget. Stiftelsen bakom det nedlagda ålderdomshemmet lever kvar och ger numera årliga bidrag till Judiska hemmet på närmare en halv miljon kronor per år. Bidraget är det enskilt största från privat håll.

Comments are closed.