Vårens evenemang

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige har flera spännande aktiviteter under våren 2024.

Här är några:

Där släkten en gång levde är en profilkurs i samarbete med Paideia folkhögskola. Kursen omfattar sex tillfällen varav fyra är på distans på videolänk via Zoom.Mer information finns på Paideias hemsida https://paideiafolkhogskola.se/courses/dar-slakten-en-gang-levde-delvis-distans/

Den 25 januari kl 18.30 föreläser Arne Järtelius om Malmöjudar över tiden, hybridmöte

Den 29 januari kl 18.30 Studieträff på videolänk via Zoom. Anmälan till eva.previll@gmail.com

Den 10.2 Riksföreningarnas släktforskardag. Våra bidrag handlar om Det judiska Södermalm och Prags Judenstadt, live sessioner på videolänk via Zoom.

Den 25 mars kl 18.30 föreläser Robin Lapidus om Olschanski – en familjehistoria, därefter årsmöte, hybridmöte.

Ytterligare ett medlemsmöte i april. Ämne för föreläsning meddelas senare.

Mer information om våra aktiviteter kommer på denna webbplats, i vårt medlemsblad Mishpologen och i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/596401537401454/?paipv=0&eav=AfaLV7DdzA2uqc0oAbIXh_tCZB9tW-DObnGk_j0RyTbTSg3CNPmR6sjEPxPZfrfAgsA&_rdr

Anmälan till våra möten görs till eva.prevell@gmail.com

Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2024, 150 kr insättes på pg 437 28 62 – 5 Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Avgiften gäller för kalenderår. Ange även ditt tfn nr.

Comments are closed.