Riksföreningarnas släktforskardag

Lördag den 10.2 via videolänk på Zoom. Fullspäckat program, ingen avgift, men anmälan är obligatorisk

Anmälan kan inte längre göras.

Anmälan kan göra

Riksföreningarnas släktforskardag arrangeras av Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Genealogiska föreningen, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen – DIS, Svenska Släktakademien, Föreningen för Smedssläktforskning – FFS och Sällskapet Vallonättlingar- SVÄ.

Tema: Fastigheter, kartor och byggdmiljö

Program 10 februari 2024

09.00 – 09.45

– Utbudet av historiska kartor hos Föreningen DIS samt hur man kan ha nytta av dem vid bland annat gårdsforskning, Tor-Leif Björklund (DIS)

– Några bruksmiljöer i 1800-talets Småland, Mari-Anne Roslund (FFS)


10.00 – 10.45

– Fastighets- och agrargenealogi – om inskrivningsdomaren och inskrivningsmyndigheten – Michael Lundholm (GF)

– Kartor och bebyggelse på och omkring Löwata bruk på 1700-talet, Jan Olsson och Robert Mattson (SVÄ)

11.00 – 11.45

– Livet i staden – husen och innevånarna berättar, Eva Edberg m.fl. (Släktakademin)

– Familjerna Brandeis, Reiniger och Schablin i Prags Judenstadt 1730–1910, Thomas Fürth (Judiska sf)


12.00 – 13.00   LUNCH

13.00 – 13.45

– Gårdar i Sverige och Finland – källorna berättar, Esbjörn Engberg m.fl (Släktakademin)

Visa spridning av vallonsläkter i Vallon 7 med Disgens kartfunktion, Stig Geber (SVÄ)

14.00 -14.45

– De användbara kartfunktionerna i släktforskarprogrammet Disgen, Lena Ringbrant Ekelund (DIS)

Länken mellan olika släktled – om en fastighet på Ladugårdslandet i Stockholm 1783–1894, Thomas Fürth (GF)

15.00-15.45

– Smedernas bostäder, Örjan Hedenberg (FFS)

– Det judiska Södermalm i Stockholm, Gun Moll (Judiska sf)

Comments are closed.