Höstens aktivteter

DÄR SLÄKTEN EN GÅNG LEVDE (DELVIS DISTANS)

Vill du lära dig mer om de orter där judar levde under 1700-, 1800- och tidigt 1900-tal i Central- och Östeuropa? Men också hur du får reda på var dina släktingar en gång bodde? Försöka förstå hur det var att leva i en svunnen kultur i länder som inte längre finns och leva på platser som idag bytt namn och befolkning. Under kursen ges möjlighet att arbeta med och ta fram uppgifter om orterna där den egna släkten levde. Välkommen till denna kurs som också är en fördjupningskurs i judisk släktforskning!

Kursen ges i samarbete med

Anmälan före 21.6 mer information https://paideiafolkhogskola.se/courses/dar-slakten-en-gang-levde-delvis-distans-ht24/

Du kan betala din medlemsavgift på swish 150 kr ange namn, mejladress och mobilnr

Programmet för höstens första studieträff och höstens tre medlemsmöten är nu klart:

Tisdagen den 4 september klockan 18.30 äger höstens första studieträff rum. Du som har frågor om judisk släktforskning, söker efter anor som du inte hittar eller har andra frågor, mejla din fråga till Eva Prevell  . Men du kan även vara med på studieträffen utan att ha egna frågor. Studieträffen äger rum via videolänk på Zoom.

Måndagen den 9 september klockan 18.30. Medlemsmötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Ett fascinerande livsöde Jon Kahn berättar om Karl Landauer, judisk psykoanalytiker och Freudlärjunge från Frankfurt som flydde till Stockholm 1933 när han inte längre fick utöva sitt yrke i Tyskland.

*****

Onsdagen den 25 september klockan 18.30. Medlemsmötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

I Burgenland finns varken dinosaurier eller judar. En berättelse om familjen Rothstein. Rosie Rothstein berättar om familjen Rothstein, som bodde i Güssing, en liten ort i förbundslandet Burgenland i Österrike. Vad hände och hur gick det till, efter Anschluss 1938? Burgenland – det första området som blev helt ”judefritt”.

*****

Tisdagen den 5 november klockan 18.30. Medlemsmötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Östeuropeiska judar i Skandinavien Cales Ahlneck delar med sig av sin forskning om östeuropeiska judar och deras familjer som immigrerade till Skandinavien 1860 – 1914. Han har försökt följa familjerna från ankomst och vidare liv i Skandinavien, alternativt vidareflyttning till andra länder. Vid träffen visas de källor som han har använt och de uppgifter som hitintills är registrerade.

Våra möten arrangeras i samarbete med

Måndagen den 3 juni 18.30

Sista studieträffen före sommaren. Du som har frågor om judisk släktforskning, söker efter anor som du inte hittar eller har andra frågor. Mejla din fråga till Eva Prevell eva.prevell@gmail.com Men du kan även vara med på studieträffen utan att ha egna frågor. Studieträffen äger rum via videolänk på Zoom. Anmäl dig till Eva Prevell så får du zoomlänken . Välkommen!

Tisdagen den 16 april kl 18.30

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till eva.prevell@gmail.com

Hattmakarparet från Haga i Göteborg

Många judar som kom till Sverige i slutet av 1800-talet blev berömda och framgångsrika och förmögna. Oftast är det dem man hör talas om, inte minst därför att de har bidragit så mycket till vetenskap och kultur i Sverige. Alla immigranter hör dock inte till denna grupp. Många levde sitt liv, om inte i armod, som under enkla och hårda villkor. Detta är historien om hattmakarparet Berta och Herman Fink i Haga som fick 11 barn och där mannen avled vid endast 41 års ålder. Berättare är deras barnbarnsbarn Hans Fink och hans dotter Anita.

Alla våra möten görs i samarbete med

Måndagen den 25 mars klockan 18.30.

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till eva.prevell@gmail.com

Olschanski – En familjehistoria

Familjen Olschanski – Rafael och Sara – kom till Sverige på 1870-talet med start i Ängelholm. Efter ett antal år i Skåne etablerade de sig på andra sidan landet i Oskarshamn. Från början sysslade de med lump och skrot och fortsatte senare med bärgning av större båtar och rederiverksamhet. 

Robin Lapidus berättar om Olschanskis – som fick 11 barn – med tonvikt på äldste sonen Abrahams levnadsöde. Abraham föddes 1874 och bodde med familjen i 20 år då han emigrerade till Sydafrika för att söka lyckan. I början av seklet återkom han till familjen i Oskarshamn men lämnade ganska snart för USA och hade därefter inte någon som helst kontakt med familjen. 

  • Våra efterforskningar har spräckt flera myter som länge levt i olika varianter i familjen. När vi från började leta efter Abraham i USA fann vi inte några som helst uppgifter efter landstigningen på Ellis Island. Ända tills vi fick professionell släktforskningshjälp…, säger Robin Lapidus

Efter mötet har Judiska släktforskningsföreningen årsmöte.

Handlingar till årsmötet finns på hemsidans medlemssidor under fliken Årsmöteshandlingar

Våra möten görs i samarbete med

Riksföreningarnas släktforskardag

Lördag den 10.2 via videolänk på Zoom. Fullspäckat program, ingen avgift, men anmälan är obligatorisk

Anmälan kan inte längre göras.

Anmälan kan göra

Riksföreningarnas släktforskardag arrangeras av Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Genealogiska föreningen, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen – DIS, Svenska Släktakademien, Föreningen för Smedssläktforskning – FFS och Sällskapet Vallonättlingar- SVÄ.

Tema: Fastigheter, kartor och byggdmiljö

Program 10 februari 2024

09.00 – 09.45

– Utbudet av historiska kartor hos Föreningen DIS samt hur man kan ha nytta av dem vid bland annat gårdsforskning, Tor-Leif Björklund (DIS)

– Några bruksmiljöer i 1800-talets Småland, Mari-Anne Roslund (FFS)


10.00 – 10.45

– Fastighets- och agrargenealogi – om inskrivningsdomaren och inskrivningsmyndigheten – Michael Lundholm (GF)

– Kartor och bebyggelse på och omkring Löwata bruk på 1700-talet, Jan Olsson och Robert Mattson (SVÄ)

11.00 – 11.45

– Livet i staden – husen och innevånarna berättar, Eva Edberg m.fl. (Släktakademin)

– Familjerna Brandeis, Reiniger och Schablin i Prags Judenstadt 1730–1910, Thomas Fürth (Judiska sf)


12.00 – 13.00   LUNCH

13.00 – 13.45

– Gårdar i Sverige och Finland – källorna berättar, Esbjörn Engberg m.fl (Släktakademin)

Visa spridning av vallonsläkter i Vallon 7 med Disgens kartfunktion, Stig Geber (SVÄ)

14.00 -14.45

– De användbara kartfunktionerna i släktforskarprogrammet Disgen, Lena Ringbrant Ekelund (DIS)

Länken mellan olika släktled – om en fastighet på Ladugårdslandet i Stockholm 1783–1894, Thomas Fürth (GF)

15.00-15.45

– Smedernas bostäder, Örjan Hedenberg (FFS)

– Det judiska Södermalm i Stockholm, Gun Moll (Judiska sf)

Torsdagen den 25 januari kl. 18.30

 Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Malmöjudar över tiden, författaren Arne Järtelius berättar utifrån bl. a. sina böcker Malmöjudiskt 1972 – 2021 och Judar och andra Malmöbor 1933 – 1951.

Foto: Arne Järtelius

I mer än 150 år har det bott judar i Malmö.

Hur lär man känna en Malmöjude?

Hur tänker en Malmöjude?

Hur ser en Malmöjude ut?

Hur tar man reda på det?

Många frågor som Arne Järtelius kommer att hjälpa oss att få svar på.

Våra möten arrangeras i samarbete med

Vårens evenemang

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige har flera spännande aktiviteter under våren 2024.

Här är några:

Där släkten en gång levde är en profilkurs i samarbete med Paideia folkhögskola. Kursen omfattar sex tillfällen varav fyra är på distans på videolänk via Zoom.Mer information finns på Paideias hemsida https://paideiafolkhogskola.se/courses/dar-slakten-en-gang-levde-delvis-distans/

Den 25 januari kl 18.30 föreläser Arne Järtelius om Malmöjudar över tiden, hybridmöte

Den 29 januari kl 18.30 Studieträff på videolänk via Zoom. Anmälan till eva.previll@gmail.com

Den 10.2 Riksföreningarnas släktforskardag. Våra bidrag handlar om Det judiska Södermalm och Prags Judenstadt, live sessioner på videolänk via Zoom.

Den 25 mars kl 18.30 föreläser Robin Lapidus om Olschanski – en familjehistoria, därefter årsmöte, hybridmöte.

Ytterligare ett medlemsmöte i april. Ämne för föreläsning meddelas senare.

Mer information om våra aktiviteter kommer på denna webbplats, i vårt medlemsblad Mishpologen och i vår facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/596401537401454/?paipv=0&eav=AfaLV7DdzA2uqc0oAbIXh_tCZB9tW-DObnGk_j0RyTbTSg3CNPmR6sjEPxPZfrfAgsA&_rdr

Anmälan till våra möten görs till eva.prevell@gmail.com

Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2024, 150 kr insättes på pg 437 28 62 – 5 Judiska släktforskningsföreningen i Sverige. Avgiften gäller för kalenderår. Ange även ditt tfn nr.

Måndagen den 27 november kl. 18.30

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Judiska herrgårdar i Sverige

Mia Kuritzén Löwengart, Fil. dr. i historia berättar om sin pilotstudie

Nääs Slott, Nääs Floda, ägt av August Abrahamsson och Otto Salomon

Ända fram till 1854 var det förbjudet för ”mosaiska trosbekännare” att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona. Min pilotstudie har visat att trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. Syftet med denna pilotstudie har varit att identifiera och systematiskt kartlägga judiska herrgårdar i Sverige och att skapa förutsättningar för att vidare undersöka svenska judiska familjer som herrgårdsägare; deras liv på herrgårdarna och den materiella kultur de omgav sig med, framför allt i form av byggnader och samlingar.

I föreläsningen redovisar jag statistik angående: antalet judiska herrgårdar i Sverige och hur det utvecklades över tid; herrgårdarnas geografiska spridning; och hur lång ägarlängden var, med mera.

Med utgångspunkt i olika källor berättar jag även mer om och visar bilder från enskilda herrgårdar, som är mer eller mindre kända för sina judiska ägare, och resonerar kring vilka olika drag som karaktäriserar dem. 

Våra möten arrangeras i samarbete med

Onsdag den 25 oktober klockan 18.30.

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Bröllopspogromen – en ukrainsk-judisk familjeberättelse

Hur klarar man sig i en diktatur, omgiven av propaganda och angiveri? Och hur vet man när det är dags att fly? 

Anna Grinzweig Jacobsson som är fysiker, författare och leder Judiska Salongen i Göteborg berättar om sin senaste bok som utkom på årsdagen av Rysslands anfall på Ukraina den 24 februari 2022. Delar av boken har publicerats som serien Rozas resa i Göteborgs-Posten sommaren 2022.

Foto: Maja Kristin Nylander

Den 24 april 1920 gifter sig författarens morföräldrar Rebecka och Isaak i synagogan i en ukrainsk by. Inbördeskriget efter ryska revolutionen rasar. Ukraina kämpar för sin självständighet och den efterlängtade bröllopsfesten blir krossad av en pogrom. Så inleds denna skrämmande aktuella historia om förföljelse och flykt från pogromer, Stalins terror och Hitlers ockupation. Långt senare, inför sin nittiofemårsdag, avslöjar moster Roza hemligheter som varit så farliga att familjen raderat ut dem från sitt medvetande. Bröllopspogromen, som bygger på författarens samtal med Roza, är en berättelse om kärlek, sammanhållning och mod. Och om hur händelser i det förflutna fortfarande kastar smärtsamma skuggor in i nuet. 

Våra möten gör i samarbete med

Torsdagen den 7 september klockan 18.30. 

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till  Eva Prevell

Kosher Nostra – Den judiska maffian i USA

Vi ska få höra vår styrelsemedlem Gun Moll berätta om familjen Molovianker som invandrade till USA under första hälften av 1900-talet men också om den judiska maffian i USA. Amerikansk-judisk organiserad brottslighet uppstod ursprungligen under det sena 1800-talet och början av 1900-talet. Förbudstiden i USA, 1920-1933, var gyllene tider för alla som kunde tänka sig att syssla med illegal handel av alkohol, spel och dobbel. Den judiska och italienska maffian var tätt sammanlänkade under den här tiden, en bit in på 1960-talet och därefter eftersom bägge grupperna bodde i samma stadsdelar och hade samma sociala status.

Benjamin ”Bugsy” Siegel (28 februari 1906 – 20 juni 1947) var en amerikansk-judisk gangster som drev fram utvecklingen av Las Vegas Strip, koncentrationen av kasinon och hotell på Las Vegas Boulevard. Siegel var inflytelserik inom den judiska maffian, han hade också betydande inflytande inom den italiensk-amerikanska maffian och inom det italiensk-judiska nationella brottssyndikatet.

Polisens foto av ”Bugsy” Siegel, 12 april 1928. Foto: New York Police Department. Public domain.