Kontakt

Kontakta oss

Nuvarande styrelse
Thomas Fürth, ordförande fuerth.thomas@gmail.com
Gun Moll, sekreterare gunmoll4@gmail.com
Eva Bruns-Gruber, kassör eva@gruber.nu
Hans Fink, ledamot hans.fink@judgen.se
Maynard Gerber, ledamot karlaplan@hotmail.com
Kaj Gorosch, ledamot kaj.gorosch@gmail.com 
Anna Langaard, ledamot  langaard95@gmail.com
John Panofsky, ledamot johnpanofsky@yahoo.com 
Eva Prevell, ledamot eva.prevell@gmail.com
Carolyn Östberg, ledamot mailto:carolyn.ostberg@irenmark.se

Hedersledamot:
Carl Henrik Carlsson carlhenrik.c@gmail.com

Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige
c/o Eva Bruns-Gruber
Wiboms väg 2
171 60 Solna

Redaktör för www.judgen.se Thomas Fürth och för Mishpologen : Carolyn Östberg

Comments are closed.