Föreläsning måndag den 18 april

Måndag 18 april kl 18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b Marica Frostblad berättar om ”En oväntad historia uppdagades när jag började söka svar på min mors judiska bakgrund” – min grekiskt-judiska bakgrund på min mors sida var ingen hemlighet, men att historien skulle sträcka sig drygt 2 000 år…

Läs mer

Tenorsångaren Leonard Labatt och hans okända barn

Torsdag 31 mars kl 18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b Carolyn Östberg berättar om sin släktforskning”Tenorsångaren Leonard Labatt och hans okända barn”. Direkt efter föreläsningen äger Judiska Släktforskningsföreningens i Sverige årsmöte rum. För alla möten gäller: Medlemmar i Judiska Släktforskningsföreningen gratis. Övriga 50 kronor/tillfälle. Anmälan till samtliga möten är obligatorisk (senast…

Läs mer

Medlemsmöte på krigsarkivet

Onsdag 17 februari kl 17.30 (OBS! tiden) på Krigsarkivet, Banérgatan 64, Stockholm Lars Hallberg med bistånd av Bertil Oppenheimer ochThomas Fürth visar vad man kan få reda på ur näringstillstånds-, flyktingoch medborgarskapsakter. Deltagarna får ta del av originalakter. OBS! begränsat antal deltagare. För alla möten gäller: Medlemmar i Judiska Släktforskningsföreningen…

Läs mer