Min farfar var en Goldschmidt och min farmor en Czapski

Torsdag 29 septembekl 18.30 Judiska Församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b

Staffan Quensel berättar om sin släktforskning, men också hur han ”på äldre dagar” lärt känna sin far Herbert Goldschmidts släkt runt om i världen. Vi får även reda hur Staffan har gått till väga och vilka källor han använt i sin forskning som bl a resulterat i en skrift på 115 sidor

Comments are closed.