Dantons bankir och andra märkliga livsöden jag mött i min släktforskning

Torsdag den 20 april kl18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b

Thomas Fürth föreläser bl a om Junius Frey alias Moses Dobruschka som var Dantons bankir och följde honom till giljotinen i april 1794

Comments are closed.