En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld

Måndagen den 27 augusti 2018 kl 18.30, Nya Hollandersalen, Bajit, Riddargatan 3 – 5, Stockholm

Anders Hammarlund berättar om två reformrörelser i det europeiska 1800-talet – den svenska och den judiska med utgångpunkten i Abraham Baer som 1837 tillträdde som  kantor i den nyuppförda synagogan i Göteborg.

Comments are closed.