Det judiska hemmet: Kvinnornas plats! Maktens plats?

Onsdag den 20 oktober kl 18.30. Anmäl er som vanligt till Eva Prevell så får ni information om hur mötet sker digitalt via Zoom.

Historikern Maja Hultman från Göteborgs universitet berättar om de vitt skilda judiska hem som Irene Strauss och Jeannette Ettlinger skapade under 1900-talets början i Stockholm. Maja använder personliga brev, intervjuer och kvitton för att rekonstruera de judiska kvinnornas liv och framför allt undersöka de platser som de besökte och skapade. Vad berättar dessa platser för oss om judiska kvinnors agentskap och roll för judiskt liv i Sverige innan andra världskriget?

Våra möten genomförs i samarbete med  

Comments are closed.