Måndagen den 27 november kl. 18.30

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Judiska herrgårdar i Sverige

Mia Kuritzén Löwengart, Fil. dr. i historia berättar om sin pilotstudie

Nääs Slott, Nääs Floda, ägt av August Abrahamsson och Otto Salomon

Ända fram till 1854 var det förbjudet för ”mosaiska trosbekännare” att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona. Min pilotstudie har visat att trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. Syftet med denna pilotstudie har varit att identifiera och systematiskt kartlägga judiska herrgårdar i Sverige och att skapa förutsättningar för att vidare undersöka svenska judiska familjer som herrgårdsägare; deras liv på herrgårdarna och den materiella kultur de omgav sig med, framför allt i form av byggnader och samlingar.

I föreläsningen redovisar jag statistik angående: antalet judiska herrgårdar i Sverige och hur det utvecklades över tid; herrgårdarnas geografiska spridning; och hur lång ägarlängden var, med mera.

Med utgångspunkt i olika källor berättar jag även mer om och visar bilder från enskilda herrgårdar, som är mer eller mindre kända för sina judiska ägare, och resonerar kring vilka olika drag som karaktäriserar dem. 

Våra möten arrangeras i samarbete med

Comments are closed.