Judiska efternamn, tillnamn och patronymikon – hur du hittar dina släktingar innan de fick permanenta efternamn

Måndagen den 5.9 kl 18.30 på videolänk via Zoom

Sedvanlig anmälan till Eva Prevell

Förteckning över vilka nya namn som judar i Prag
tog 1788 som permanenta efternamn

Alla som undersöker sin familj före slutet av 1700-talet möter utmaningen att identifiera släktingar utan familjenamn. Thomas Fürth kommer i sin föreläsning med hjälp av fallstudier att visa hur sådana hinder kan övervinnas.

Våra möten arrangeras i samarbete med

Comments are closed.