Medlemsmöte på krigsarkivet

Onsdag 17 februari kl 17.30 (OBS! tiden) på Krigsarkivet, Banérgatan 64, Stockholm Lars Hallberg med bistånd av Bertil Oppenheimer ochThomas Fürth visar vad man kan få reda på ur näringstillstånds-, flyktingoch medborgarskapsakter. Deltagarna får ta del av originalakter. OBS! begränsat antal deltagare. För alla möten gäller: Medlemmar i Judiska Släktforskningsföreningen…

Läs mer