Riksarkivet

Mark Klamberg lektor och docent i folkrätt vid Stockholms universitet föreläser om ”Raphaël Lemkins tid i Sverige” på Riksarkivet Marieberg tisdagen den 25 april kl. 16-17. För mer information: riksarkivet.se/arrangemang

Läs mer

Tysk-judiska metallhandlare, näringslivet och sionismen i Sverige

Torsdag 16 mars kl 18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b Bertil Oppenheimer och Peter Haas föreläser om tysk-judiska släkter som bedrev metallhandel i Sverige i mitten av 1900-talet. Direkt efter föreläsningen äger Judiska släktforskningsföreningens i Sverige årsmöte rum

Läs mer

Hasselbackskungen Wilhelm Davidson

Torsdag 2 februari kl 18.30 i Judiska församlingens Sessionssal, Wahrendorffsgatan 3b Klas Levin föreläser om sin släkting och grundaren av restaurang Hasselbacken på Djurgården i Stockholm

Läs mer