Höstens aktivteter

Judisk släktforskning – Fördjuppningskurs (Delvis på distans)

Vill du lära dig mer om judisk släktforskning, särskilt olika forskningsstrategier och metoder samt om historiska individuella människoöden med nedslag i lokala judiska miljöer i Central- och Östeuropa? Välkommen till denna kurs som är en fördjupningskurs i judisk släktforskning. Start 6 september, Sex tillfällen. Anmälan öppen 16 maj till 16 juni. Anmälan till restplatser kan fortafarande göras.

Kursen görs i samarbete med Mer information https://paideiafolkhogskola.se/courses/judisk-slaktforskning-fordjupningskurs-delvis-distans/

Programmet för höstens medlemsmöten är nu klart:

Torsdagen den 7 september klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte).

Kosher Nostra – Den judiska maffian i USA

Vi ska få höra vår styrelsemedlem Gun Moll berätta om familjen Molovianker som invandrade till USA under första hälften av 1900-talet men också om den judiska maffian i USA.

****

Onsdag den 25 oktober klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte).

Bröllopspogromen – en ukrainsk-judisk familjeberättelse

Hur klarar man sig i en diktatur, omgiven av propaganda och angiveri? Och hur vet man när det är dags att fly? 

Anna Grinzweig Jacobsson som är fysiker, författare och leder Judiska Salongen i Göteborg berättar om sin senaste bok som utkom på årsdagen av Rysslands anfall på Ukraina den 24 februari 2022. 

****

Måndag den 27 november klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte).

Judiska herrgårdar i Sverige – en pilotstudie

Med utgångspunkt i olika källor berättar Mia Kuritzén Löwengart, FD i historia, om enskilda herrgårdar, med judiska ägare. Ända fram till 1854 var det förbjudet för mosaiska trosbekännare att bo på landsbygden eller i andra städer än Göteborg, Stockholm, Norrköping och Karlskrona. Trots detta ägdes åtminstone 25 herrgårdar i Sverige  av judar innan dess, från 1760-talet och framåt. 

Anmälan till medlemsmötena görs som vanligt till Eva Prevell

Mer information finns i föreningengens medlemsblad MISHPOLOGEN. Där annonseras även våra studieträffar i judisk släktforskning.

Våra möten arrangeras i samarbete med

****

Herbert Friedländer – författare, redaktör och språkvetare

Torsdagen den 20 april klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Tom Werner; Herberts systerson och Anna Langaard berättar om Herbert Friedländer.

Herbert Friedländer föddes 1913 i Stockholm som äldsta barn till Kerstin Sachs och grosshandlare Harry Friedländer och sonson till Herman Friedländer. Herbert studerade både vid Uppsala universitet och Stockholms Högskola. Bortsett från ett år som lärare på Solbacka läroverk 1940, var han hela sitt liv verksam som författare, redaktör, språkvetare och översättare. En man med många strängar på sin lyra som bland annat gjorde program för Sveriges Radio om språk och musik och specialiserade sig på författaren Hjalmar Söderberg. Hans gode vän författaren Jascha Golowanjuk kunde alltid räkna med Herberts hjälp i språkfrågor.

Våra möten görs i samarbete med

Blixtbelysning av ett judiskt arv

Tisdagen den 14 mars klockan 18.30. Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom (hybridmöte). Anmäl er som vanligt till Eva Prevell

Jessica Haas Forsling har nyligen skrivit och gett ut boken ”Främmande fåglar” i vilken hon skildrar relationen till sin mormor Ruth Haas, en kvinna som hon aldrig fick träffa men som hon ändå alltid har känt sig nära. Peter Haas, Jessicas morbror och Ruths enda barn som är kvar i livet, kommer först att berätta om sina föräldrar och deras öde. Jessica kommer sedan att berätta om den tid i livet då hon upplevde att Ruth kom henne extra nära – när hon navigerade i sorgen efter sin mamma, ammade sin dotter och samtidigt fick veta att hon bar på den cancermutation – BRCA2 – som är överrepresenterad hos just askenasiska judar. Den mutationen bar också Ruth, det var den som ledde till hennes död i bröstcancer 1953, när hon var blott 41 år gammal.

Direkt efter mötet äger Judiska Släktforskningsföreningens i Sverige årsmöte 2023 rum. Alla handlingar till årsmötet finns på medlemssidorna under fliken Verksamhetsberättelse.

Våra möten arrangeras i samarbete med

Riksföreningarnas sfd

Den 11 februari äger Riksföreningarnas släktforskardag rum. Den här gången är temat ”Industrialismen”

Du anmäler dig på https://www.genealogi.net/

Judiska släktforskningsföreningen deltar med tre föredrag:

9.00 – 9.45 Bland kattuntryckare, kolmagnater, karamell- och tändsticksfabrikörer samt andra industrialister – Om judiska entreprenörer som drev på industrialiseringen i Sverige och Centraleuropa
Thomas Fürth

11.00 – 11.45 Socialistiska Arbeter Bund i Sverige. Ett kapitel om judiska överlevare efter Förintelsen.
Håkan Blomqvist

14.00 -14.45 Herman Friedländer entreprenör, konstnärsvän och donator – en svensk judisk historia.
Johan Schück

15.00 -15.45 Dagen avslutas med en paneldebatt om källkritik och källhänvisningsar i släktforskningen där samtliga föreningar deltar.

Information om hela programmet med ett femtontal föreläsningsar och inspelade filmer i olika ämnen samt hur du anmäler dig kommer inom kort på hemsidan. Ingen kostnad och möjlighet att se alla sessioner fram till den 11.4. Nedan finns hela programmet. Anmälan görs på http://genealogi.net

Familjen Henriques – en berättelse om tio judiska generationer i Sverige

Måndagen den 6 februari kl 18.30 föreläser Tomas Bremell, som tillhör den åttonde generationen Henriques, den judiska släkt som invandrade till Marstrand 1786. Tomas är medlem i Göteborgs judiska församling och arbetar som läkare på Sahlgrenska inom reumatiska sjukdomar.

Tio generationer ur släkten Henriques har levt i Sverige under 300 år sedan flytten från Nakskov i Danmark år 1786. Det är ett stycke judisk historia i Sverige – präglad av integration och assimilation, tidsanda och tillfälligheter.  Tomas Bremell tillhör den åttonde generationen Henriques, den judiska släkt som invandrade till Marstrand 1786.

Mötet äger rum i Sensus lokaler, Medborgarplatsen 4, Stockholm och via videolänk på zoom. (Hybridmöte). Anmälan som vanligt till Eva Prevell eva.prevell@gmail.com

Våra möten arrangeras i samarbete med

”Liebe Wilma” 486 brev från Rhaunen i Moseldalen till Hälsinggården i Falun – om att restaurera en tysk-judisk familjs historia

Tisdagen 22/11 klockan 18.30 föreläser vår styrelsemedlem etnologen Carolyn Östberg. Mötet genomförs som hybridmöte på Sensus, Medborgarplatsen 4 i Stockholm, och på Zoom. Sedvanlig anmälan till Eva Prevell eva.prevell@gmail.com

Wilma Lundström, med flicknamnet Ermann, var född och uppvuxen i den lilla byn Rhaunen i Moseldalen, Rheinland Pfalz. Där bodde hon med sin familj: mamma, pappa, en äldre bror och en yngre syster. Bägge föräldrarna tillhörde judiska släkter som bott i området sedan 1700-talet. Efter den traumatiska novemberpogromen i Tyskland 1938 insåg familjen Ermann faran. Wilmas bror lyckades få utresetillstånd till Palestina och Wilma själv kom under sommaren 1939 med en så kallad Kindertransport till Hälsinggården i Falun. I oktober 1941 upphör kontakten mellan Wilma och hennes familj i Rhaunen. Sedan dess visste Wilma väldigt lite om vilket öde hennes föräldrar och lillasyster gick till mötes.

Föreläsningen bygger på ett av Carolin Östbergs forskningsprojekt. Projektens inriktning, förutom att restaurera judiska familjers historia, är inriktade på att utveckla och förmedla kunskap om judiskt liv före, under och efter Förintelsen. Metoden är etnologiska djupintervjuer med överlevande från Förintelsen, arkivforskning och resor till de platser som berörs.

Våra möten görs i samarbete med

Hemligheten på 4:e våningen – åren 1933-37 och den judiska familjen i Berlin som delade sitt hem med USA:s ambassadör

Onsdagen 26/10 klockan 18.30. OBS! nytt datum!

Mötet är planerade som hybridmöte på Sensus, Medborgarplatsen 4 i Stockholm, och på Zoom. Sedvanlig anmälan till Eva

I juli 1933 flyttade William Dodd- den nyutnämnde amerikanska ambassadören till Tyskland- till Berlin där han och hans familj stannade till slutet av 1937. Vad de fick uppleva och hur deras syn på Nazityskland förändrades är föremål för Erik Larsons bästsäljande bok ”I Odjurets Trädgård: en amerikansk familj i Hitlers Berlin”. Familjen Dodds upplevelser och iakttagelser är tätt sammanflätade med deras residens som även var familjen Panofskys hem. 

Vår styrelsemedlem tillförordnad rådman John Panofsky, vars far Hans växte upp i detta hus, ger oss en sammanfattning av boken ur ett personligt perspektiv från en andragenerationens överlevande.

Judiska efternamn, tillnamn och patronymikon – hur du hittar dina släktingar innan de fick permanenta efternamn

Måndagen den 5.9 kl 18.30 på videolänk via Zoom

Sedvanlig anmälan till Eva Prevell

Förteckning över vilka nya namn som judar i Prag
tog 1788 som permanenta efternamn

Alla som undersöker sin familj före slutet av 1700-talet möter utmaningen att identifiera släktingar utan familjenamn. Thomas Fürth kommer i sin föreläsning med hjälp av fallstudier att visa hur sådana hinder kan övervinnas.

Våra möten arrangeras i samarbete med

Höstens program

19.8 – 21.8 Släktforskardagarna i Skövde

Judiska släktforskningsföreningen deltar i årets släktforskardagar i Skövde med egen monter nr 115. Mer information finner du på https://sfd2022.se/

5.9 kl 18.30 Judiska efternamn, tillnamn och patrronymikon. Thomas Fürth berättar om hur du finner dina anor innan de fick permanenta efternamn.

20.9 kl 18.30 Höstens första studieträff. Vi ses på zoom och löser släktforskningsproblem. Anmälan till Eva Prevell eva.prevall@gmail.com

26.10 kl 18.30 Hemligheten på fjärde våningen – om den judiska familj som delade hus med den amerikanske ambasadören i Berlin 1933-1937. John Panofsky föreläser om verkligheten bakom Eriks Larssons roman I odjurets trädgård – en amerikansk familj i Hitlers Berlin.

22.11 kl 18.30 ”Liebe Wilma” 486 brev från Rhaunen i Moseldalen till Hälsingegården i Falun – om att restaurera en tysk-judisk familjs historia. Carolyn Östberg berättar om ett av sina forskningsprojekt

Föreläsningen den 5.9 ges bara på zoom medan de två andra föreläsningarna planeras som hybridmöten där man kan följa föreläsningan på videolänk på zoom eller i Sensus lokaler i Medborgarhuset i Stockholm. Mer information om varje aktivitet och hur du anmäler dig finns i senaste Mishpologen och kommer att läggas ut på hemsidan inför varje föreläsning.

Våra arrangemang görs i samarbete med

Judiska släktforskningsföreningen 25 år!

Det ska vi fira!

Måndagen den 25 april kl 18.30 Plats meddelas senare, Stockholm

Anmälan till Eva Prevell och betala samtidigt in 100 kr till pg pg 437 28 62 – 5, senast den 11 april.
(Icke medlemmar betalar 150kr)

Särskilt inbjuden föreläsare är Anders Hammarlund, forskare, författare och musiker. Han berättar om

Göteborg – nytt sällskapsspel Aron Jonason och det judiska Göteborg och civilisationsprocessen”

Därefter kommer en av grundarna till Judiska släktforskningsföreningen, Carl Henrik Carlsson, att berätta och kåsera kring hur det gick till när föreningen bildades.

Därefter serveras snittar med bubbel!

Våra arrangemang anordnas i samarbete med